Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Documents personals Alta al Padró Municipal d'Habitants

Alta al Padró Municipal d'Habitants
tramitsdocspersonals.png

Totes les persones que fixin el seu domicili a la Roca del Vallès han d'estar inscritesen el Padró d'Habitants, i comunicar el naixament de fills. Cal estar empadronat per tenir accés als serveis municipals, i també per demanar altres documents oficials (DNI, passaport, i altres)


Quins documents s'han de portar?
1. L'original del DNI, o bé el permís de residència o el passaport en cas dels estrangers. En cas que una persona no es pugui desplaçar fins a les dependències municipals, caldrà que aquesta persona signi una autorització a favor d'una tercera persona que s'hi pugui desplaçar perquè faci en nom seu les gestions que calgui. Aquesta autorització haurà d'anar acompanyada d'una fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza.

2.En el cas de les famílies, el Llibre de Família , que és el document oficial que habilita qualsevol dels seus titulars a fer gestions en nom de tots i que, a més a més, és imprescindible per a l'empadronament de menors.

3. Escriptura de propietat, contracte de lloguer o qualsevol altre document oficial que acrediti el dret a ocupar l'habitatge com per exemple el rebut de l'impost de Béns Immobles (també s'accepten rebuts de companyies de serveis oficials -llum, gas, aigua- sempre que consti com a titular la persona que s'hi vol empadronar)

4. Si s'ha d'empadronar en un habitatge on viuen altres persones, cal aportar l'autorització i la fotocòpia del document d'identitat d'un dels residents majors d'edat per empadronar-se amb ells.

5. En cas de voler-se en un habitatge buit propietat d'una tercera persona que el cedeix a precari, caldrà que aquesta persona signi una autorització de cessió de l'habitatge a favor de les persones que s'hi empadronaran. A aquesta autorització hi haurà d'adjuntar una fotocòpia del document d'identitat i dels documents acreditatius de la propietat que calguin en el cas que aquests no constin a l'Ajuntament.

Quin cost té?
Cap

En quines dates es pot fer?
Sempre

On es pot fer presencialment?

Oficina d'Atenció al Ciutadà - La Roca centre
C/Catalunya, 24

Oficina d'Atenció al Ciutadà - La Torreta - Can Tàpies
C/Ramon i Cajal, s/n

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10

Quan de temps triga la resposta?
Si el tràmit es fa a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Roca Centre és immediat
Si es fa a les Oficines d'Atenció a l Ciutadà de la Torrat o de Sta. Agnès de Malanyanes, un dia

Quina documentació es lliura?
Si es demana, es pot lliurar el certificat o volant d'empadronament