Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca

Al.legacions a multes
tramitstributs.png

 

Descripció

Tràmit amb el qual es vol fer constar per escrit la disconformitat contra la sanció o denúncia imposada per l’Ajuntament
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona a la qual s’hagi imposat una denúncia
 

Quins documents s'han de portar?

1. Sol·licitud, segons el model normalitzat
2. Fotocòpia de la denúncia
3. Tota aquella documentació que el sol·licitant consideri oportunes com a aportació de proves que l’eximeixen de la denúncia
 

Quin cost té?

Cap
 

En quines dates es pot fer?

Cal presentar la documentació a qualsevol dels registres a partir del dia següent de rebre la notificació de la multa i durant 15 dies hàbils.
 

On es pot fer presencialment?

Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24


Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n


Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10


Quan de temps triga la resposta?

Menys de tres mesos, que es compten a partir de la data de presentacions d’al·legacions al registre municipal d’entrada de documents
 

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la presentació de la sol·licitud
- Notificació de la resolució d’al·legacions
 

On es pot trobar més informació?

- Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora ( RD 1398/1991 de 4 d’agost de 1992 )
- Llei de Procediment Administratiu Comú ( Llei 30/1992 de 26 de novembre de 1992)
- Reglament per al Procediment sancionador ( RD 320/1994, de 25 de febrer)
- Llei 18/1989, de 25 de juliol, de Bases sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat viària
- Reial Decret Legislatiu 339/ 1990 de 2 de març
 

Altres informacions d'interés

- Les sancions que es facin efectives dintre dels deu dies, comptats a partir de l'endemà de la imposició de la denúncia , es podran fer-se efectives amb una reducció del 50% . Si s'opta per fer el pagament amb reducció del 50% i iniciar escrit d'al·legacions , en el cas de resolució favorable a l'interessat es pot demanar la quantitat pagada.

- La presentació d’al·legacions no modifica el termini de pagament de la sanció amb bonificació