Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Via pública Llicència d'ocupació de la via pública amb taules i cadires

Llicència d'ocupació de la via pública amb taules i cadires
tramitsviapublica.png

 

Descripció

Permís d'instal·lació de terrasses tant en sòls dús públic i titularitat municipal com en sòls de titularitat privada tant d'ús public com privat amb incidència a la via pública, tals com espais entre blocs, passatges particulars i similars
 

Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar el titular de la llicènca municipal d'activitat dels establiments d'hostaleria o persona que legalment els representi.
 

Quins documents s'han de portar?

1. Cas petició d'autorització dus d'un espai de sòl en la via pública: Sol·licitud, on es farà constar i se li afegirà els següents documents:
 

- Nom, cognoms, adreça i dades el document nacional d'identitat de l'interessat, quan es tracti de persona física, cas de persona jurídica, dades del nombre d'identificació fiscal.
- Si el signant actua per representació, farà constar nom, cognoms, adreça, dades del document nacional d'identitat i qualitat en què obra.
- Fixar la durada de l'ocupació
- Plànol d'emplaçamet, a escala 1:500, amb indicació de la superfície a ocupar, nombre de taules i cadires ( 4 per taula), i el mobiliari urbà existent en la zona ( per duplicat)
- Plànol de planta i secció, a escala 1:50 o 1:20, de la terrassa, memòria descriptiva dels materials, textures, colors, tipus i models del mobiliari de la terrassa ( per duplicat)
- Document de compromís de finalització del desmuntatge de la instal·lació i reposició del mobiliari urbà afectat, si és el cas, en els 3 dies següents al darrer dia del període afectat
- En el cas d'afectació d'algun element urbà es demanarà la constitució d'un aval per a la reposició d'elements urbanístics
 

2. Cas de petició d'autorització d'ús d'un espai de sòl privat: Sol·licitud amb la mateixa documentació que el cas anterior, a excepció de l'aval i afegint els següents documents:

- Autorització del titular o titulars de l'espai físic a ocupar.
- Conformitat dels ocupants dels habitatges contigus al solar a ocupar o demostració d'haver notificat de forma fefaent el projecte a tots ells.

 

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances fiscals reguladores de les taxes.
 

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment per demanar el permís per primera vegada

No serà neccessari la renovació cada any

En cas de produir-se canvi de titular o de característiques de la terrassa s'haurà de fer una renovació de la llicència

 

On es pot fer presencialment?
Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24
 

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10

Quan de temps triga la resposta?

Fins a un mes


Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la sol·licitud
- Liquidació de la taxa de tramitació
- Notificació de la resolució
- Llicència d'ocupació de la via pública.