Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Actualidad

en tu correo
Envianos tu correo electrónico para estar informado de las noticias y actividades de La Roca
Escoje el tipo de trámite que quieres ver Vía pública Ocupació via pública : ocupació part d'un vial

Ocupació via pública : ocupació part d'un vial
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 

Descripció

 

Sol·licitud de permís per ocupar part d'un carrer sense interrompre la circulació (per descarregar material d'obres, instal·lar grues, realitzar una mudança i altres.
Atenció:
- Cal fer aquest tràmit amb temps suficient (mínim 24 hores) per advertir els usuaris de la via pública


Qui ho pot demanar?

El responsable de l'activitat que s'ha de realitzar i que motiva la petició
Atenció: un cop atorgat el permís, el titular està obligat a:
1. senyalitzar el tall de carrer prèviament amb els elements necessaris
2. retirar la senyalització un cop acabada l'activitat que ha motivat la sol·licitud
3. en el cas d'una mudança, serà el mateix sol·licitant o el propietari del camió qui col·locarà els senyals mòbils de prohibit estacionar ( model 308) d'un dia per l'altre


Quins documents s'han de portar?

S'ha de presentar una sol·licitud, segons el model normalitzat, que ha de contenir:
1. Identificació del sol.licitant, amb indicació de les dades fiscals
2. Descripció detallada de l'activitat que motiva la sol.licitud
3. Nom del carrer o tram de carrer que es vol ocupar
4. Números del carrer davant dels quals es realitzarà l'ocupació
5. Carrils de circulació afectats
6. Dia i hora d'inici i fi
7. Mesures preventives que el sol·licitant proposa habilitar
 

Quin cost té?

L'establert a les Ordenances fiscals reguladores de les taxes
 

En quines dates es pot fer?

Sempre


On es pot fer presencialment?

Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24
 

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n
 

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10

 

Quan de temps triga la resposta?

Immediata
 

Quina documentació es lliura?

- Resguard de la sol·licitud amb:
- Comprovant , en el seu cas, d'autoliquidació de la taxa
- Permís d'ocupació
 

On es pot trobar més informació?

Ordenances fiscals reguladores de les taxes.


Altres informacions d'interès

- Les llicències que afectin vials declarats com a xarxa bàsica seran limitades