Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca


Descàrregues de Ajuntament de la Roca del Vallès

Ordenances fiscals 2014


OF 00 - Ordenança general de gestió Descàrrega

OF 01 - IBI ( Impost de Béns i Immobles) Descàrrega

OF 02 - IAE (Impost sobre activitats econòmiques) Descàrrega

OF 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica Descàrrega

OF 04 - ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) Descàrrega

OF 05 - Impost sobre l'increment de terrenys de Valor Urbà (plus vàlua) Descàrrega

OF 06 - Taxa llicències de serveis urbanístics Descàrrega

OF 07 - Taxa d'expedició de documents administratius Descàrrega

OF 08 - Taxa llicències d'autotaxi Descàrrega

OF 09 - Taxa serveis d'intervenció administrativa Descàrrega

OF 10 - Taxa serveis de cementiris locals Descàrrega

OF 11 - Taxa serveis de prevenció d'incendis Descàrrega

OF 12 - Taxa serveis de recollida escombraries Descàrrega

OF 13 - Taxa serveis de retirada de vehicles Descàrrega

OF 14 - Taxa serveis de guals i estacionaments Descàrrega

OF 15 - Taxa instal·lació de parades, barraques i casetes de venda Descàrrega

OF 16 - Taxa utilització d'instal·lacions municipals Descàrrega

OF 17 - Taxa serveis de vigilància Descàrrega

OF 18 - Taxa serveis de subministrament d'aigua Descàrrega

OF 19 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires Descàrrega

OF 20 - Taxa ocupació de mercaderies Descàrrega

OF 21 - Instal·lació quioscos en la via pública Descàrrega

OF 22 - Taxa d'aprofitament d'empreses subministradores Descàrrega

OF 23 - Contribucions especials Descàrrega