Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Mobilitat Transport públic
Transport públic
 

L'Ajuntament de la Roca del Vallès de forma conjunta amb l'operador de transport Sagalés posen a prova un vehicle híbrid a la línia L52 Granollers - Hospital - La Roca - Santa Agnès, durant la setmana del 20 al 24 de febrer

 

L'Ajuntament de la Roca del Vallès motivat per les preocupacions medioambientals ha decidit col·laborar amb l'operador en la prova d'aquest vehicle amb un servei diari. D'aquesta manera es poden comparar amb dades reals les avantatges de la incorporació d'un vehicle d'aquesta tipologia al servei. 
 
Aquest vehicle en concret, Volvo 7900 de 12 metres, té prestacions per a serveis de transport urbà i fa servir tecnologia híbrida, combinant el motor Diesel Euro-VI amb un motor elèctric que s'alimenta mitjançant bateries.
 
 Aquesta definició es tradueix en una reducció de les emissions de gasos contaminants i partícules en suspensió. S'ha d'afegir que el procés d'arrencada es fa mitjançant el motor elèctric permetent que el procés sigui més suau i minimitzant els nivells de contaminació acústica. Una conducció eficient del vehicle pot arribar a millorar el consum de combustible en un 30% atenent a les dades que faciliten els fabricants. 
 
Per tots aquests motius el municipi i l'operador de transport, seguint un model de millora continua, consideren oportú realitzar proves d'aquesta tipologia al servei, considerant que la millor manera d'avaluar els resultats de manera fidedigna és fent ús del vehicle.
 

En definitva, la utilització del transport públic en front del vehicle privat, ja redueix l’emissió de gasos contaminants a l'atmosfera. La implementació d’aquests vehicles híbrids en lloc dels convencionals encara redueix més l'emissió de CO2 i de partícules contaminants. L’objectiu global és comprovar si aquest vehicle és adequat a les condicions de la xarxa viaria i quantificar l'estalvi de combustible que es pot arribar a obtenir en comparació a l'ús de vehicles convencionals, evitant alhora emissions a l'atmosfera.