Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal
Ple municipal
 

El dijous 15 de febrer a les 20 hores, se celebrarà una sessió de Ple extraordinari de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Consulta l'ordre del dia

  
Us informo que s’ha convocat sessió extraordinària del Ple, el 15 de febrer de 2018, a les 20.00 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb el ordre del dia següent:
 
Ordre del dia 
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
 
Àrea de Serveis Econòmics
 
A-1. Aprovació de la modificació de les Bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de la Roca del Vallès
 
A-2. Aprovació de la modificació pressupostària número 2018/01, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats mitjançant baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries.
 
Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
 
A-3. Aprovació del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
 
Àrea de Servei i Atenció a les Persones
 
A-4. Aprovació de la modificació de l’Ordenança General de subvencions.