Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Actualidad

en tu correo
Envianos tu correo electrónico para estar informado de las noticias y actividades de La Roca
Trámites Ver todos los trámites

Todos los Trámites
Instància genèrica
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.

Tramitar online

En el cas de demanar tràmits que tinguin una taxa aplicable en base a l'ordenança fiscal vigent, el pagament es farà de manera prèvia i a través de la Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 
Queixes, suggeriments i incidències
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.


Tramitar online

 
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.


Tramitar online

 
Petició de la Sala Municipal
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.

tramits.png

 
Casaments civils a l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.


Tramitar online

 
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.

tramits.png

 
Sol·licitud de subvencions
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.

tramits.png

 
Sol·licitud de subvencions esportives
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.

tramits.png

 
Sol·licitud de subvencions en l'àmbit educatiu
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.

tramits.png

 
Sol·licitud de subvencions destinades a associacions culturals i juvenils
Tràmits Generals
No hay traducciones disponibles.

tramits.png

 
Sol·licitud de traspàs de llicència de parada als mercats ambulants
Tràmits Activitat econòmica
No hay traducciones disponibles.

tramitseconomica.png

 
Sol.licitud de llicència de parada als mercats ambulants
Tràmits Activitat econòmica
No hay traducciones disponibles.

tramitseconomica.png

 
Renovació llicències mercats ambulants
Tràmits Activitat econòmica
No hay traducciones disponibles.

tramitseconomica.png

 
Renúncia a parada de mercat ambulant
Tràmits Activitat econòmica
No hay traducciones disponibles.

tramitseconomica.png

 
Registre Municipal d’animals potencialment perillosos
Tràmits animals
No hay traducciones disponibles.

tramitsmediambient.png

 
Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos
Tràmits animals
No hay traducciones disponibles.

tramitsmediambient.png

 
Cens municipal d’animals domèstics
Tràmits animals
No hay traducciones disponibles.

tramitsmediambient.png

 
Volants informatius de residència i convivència
Tràmits documents personals
No hay traducciones disponibles.

tramitsdocspersonals.png

 
Modificació de dades
Tràmits documents personals
No hay traducciones disponibles.

tramitsdocspersonals.png

 
Duplicat del Permís de Conducció per canvi de domicili.
Tràmits documents personals
No hay traducciones disponibles.

tramitsdocspersonals.png

 
Duplicat del Permís de Circulació per canvi de domicili.
Tràmits documents personals
No hay traducciones disponibles.

tramitsdocspersonals.png

 
Certificats Històrics
Tràmits documents personals
No hay traducciones disponibles.

tramitsdocspersonals.png

 
Alta al Padró Municipal d'Habitants
Tràmits documents personals
No hay traducciones disponibles.

tramitsdocspersonals.png

 
Primera ocupació
Tràmits habitatge i urbanisme
No hay traducciones disponibles.

tramitsterritori.png

 
Permís per armes d’aire o gas comprimit
Tràmits seguretat i emergències
No hay traducciones disponibles.

tramitsseguretat_1.png

 
Comunicat de la Policia Local d’accident de trànsit
Tràmits seguretat i emergències
No hay traducciones disponibles.

tramitsseguretat_1.png

 
Comunicació a la Policia Local d’una mudança
Tràmits seguretat i emergències
No hay traducciones disponibles.

tramitsseguretat_1.png

 
Autorització per encendre foc i cremes en terrenys
Tràmits seguretat i emergències
No hay traducciones disponibles.

tramitsseguretat_1.png

 
Al.legacions a multes
Tràmits tributs i sancions
No hay traducciones disponibles.

tramitstributs.png

 
Sol.licitud d'un ajornament de pagament (amb certificat digital)
Tràmits tributs i sancions
No hay traducciones disponibles.


Tramitar online

 
Duplicat d’un document de pagament de tributs
Tràmits tributs i sancions
No hay traducciones disponibles.


Tramitar online

 
Domiciliar un tribut
Tràmits tributs i sancions
No hay traducciones disponibles.


Tramitar online

 
Correcció de dades tributàries personals (amb certificat digital)
Tràmits tributs i sancions
No hay traducciones disponibles.


Tramitar online

 
Consultes de tributs i multes (amb certificat digital)
Tràmits tributs i sancions
No hay traducciones disponibles.


Tramitar online

 
Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 

 
Sol·licitud de retirada de vehicles abandonats a la via pública
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 

 
Llicència de gual per garatge-aparcament
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 

 
Llicència de gual per cotxera
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 
Llicència d'ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb disminució
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 

 
Guals i estacionaments reservats : modificacions i baixes
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 
Gual : llicència per obres
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 
Estacionament reservat per obres
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 
Baixa definitiva amb lliurament del vehicle a l'Ajuntament
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 
Pròrroga de vigència del Permís de Conducció per a majors de 70 anys.
Tràmits vehicles i circulació
No hay traducciones disponibles.

tramitscirculacio.png

 
Ocupació via pública: amb elements auxiliars de construcció
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 
Ocupació via pública : ocupació part d'un vial
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 

 
Ocupació de la via pública: col·locació de contenidors i sacs
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 

 
Ocupació de la via pública : tall de carrer
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 

 
Llicència d’instal·lació de circs
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 

 
Llicència d'ocupació de parada de xurreria
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 

 
Llicència d'ocupació de parada de venda de castanyes
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 

 
Llicència d'ocupació de parada de roses i llibres
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 
Llicència d'ocupació de parada de gelats
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 
Llicència d'ocupació de la via pública amb taules i cadires
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 
Llicència d’ocupació de via pública per atraccions
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 
Llicència d’ocupació de parada de fira comercial o tradiccional
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

tramitsviapublica.png

 
Sol·licitud de retirada de mobles i andròmines al carrer
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

Tramitar online

 
Sol·licitud de manteniment dels contenidors d'escombraries i/o de recollida selectiva
Tràmits via pública
No hay traducciones disponibles.

 
Sol.licituds d´autorització d´activitats esportives
Tràmits serveis a les persones
No hay traducciones disponibles.

 
Sol.licitud de cessió d´espais municipals
Tràmits serveis a les persones
No hay traducciones disponibles.

 
Ús d'equipaments esportius municipals per a activitats
Tràmits serveis a les persones
No hay traducciones disponibles.

 
Medi ambient
Tàmits medi ambient
No hay traducciones disponibles.


Tràmits associats a la implantació d’activitats

Accedir al Canal Empresa

Accedir als tràmits


 

 
Comunicació d’Habitatge d’Ús Turístic (HUT)
Tàmits medi ambient
No hay traducciones disponibles.

 tramitsmediambient.png